यस्तो युनिक बन्दैछ काठमाडौंको फुटपाथ, मनै लोभ्याउने