काठमाडौंको बाटोहरुमा बालेनले हाले रङ्गिन ब्लगहरु, यति सुन्दर देखियो |